De communicatie met u als opdrachtgever, is van groot belang. Vanzelfsprekend vormt een intakegesprek de start van de samenwerking. Hierin worden de wensen, eisen en verwachtingen duidelijk in kaart gebracht.

Een tussentijdse en eindevaluatie zijn vaste onderdelen. Dankzij de tussentijdse evaluatie kan, waar nodig, tijdig worden bijgestuurd. Communicatie-momenten die zorgen voor een optimaal verlopend traject. Indien van toepassing zorg ik na terugkomst van uw vaste assistente, voor een efficiënte en prettige overdracht.

Nieuwsgierig naar Cygnus Management Support? Neem dan contact met mij op. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek kan een prima uitgangspunt zijn voor een prettige samenwerking.